Aktuálne informácie:  Farské oznamy

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti na 5. Pôstnu nedeľu - 29.3.2009

V nedeľu 14.12. 2008 - spoločná sv. spoveď: H. Moštenec od 14:00-16:00, v Podskalí od 14:00

Vo štvrtok 13.11. 2008 bude v našom Dekanáte sv. omša s p. biskupom Tomášom Galisom v P. Bystrici o 17:30

V nedeľu 16.11. 2008 máme vo farnosti hodovú sv. omšu

ku cti  sv. Martina z Tours, patróna nášho farského kostola

1.9. 2008 - začiatok školského roka ( 7.9.  -sv. omša s prosbou k Duchu Svätému)

3.8. 2008- Slávnostná svätá omša ku cti Panny Márie Snežnej na

Vápenici o 10:30 kazateľ Mgr. Jozef Šamaj-správca Žilina-Vlčince

Letná súťaž pre deti

1.6. 2008- Prvé sväté prijímanie

25.5. 2008- Procesia Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána Ježiša

18.5. 2008 -Farská poklona

21.3. 2008- Začiatok Veľkonočné Trojdnia

24.2. 2008-Pôstné témy: Špiritualita muža a ženy

24.2. 2008- Pastierský list biskupov Slovenska

6.2. 2008-Popolcová streda - začiatok pôstného obdobia

                    Krížová cesta

30.12.2007-Jasličková pobožnosť v H. Moštenci

26.12.2007- Jasličková pobožnosť v Podskalí

19.11.2007- Pastiersky list biskupov Slovenska k Týždňu Cirkev pre mládež

 

 

 

 

 

 

11.11.2007- o 15:00 hodový koncert - Mandolínový súbor Žiarinka

11.11.2007-o 10:30 slávnostná hodová sv. omša-kazateľ prefekt kńazského seminára Mgr. Peter Beňo

7.10. 2007 - o 10:30 - svätá omša s udeľovaním sviatosti birmovania

Pozor!!!   Informácie k sviatosti birmovania    !!!Pozor

6.10. 2007 - o 9:00 hod spoločná spoveď

29.9. 2007 - brigáda, úprava okolia kostola a fary k birmovke

 

28.9. 2007 - SKÚŠANIE -huráááá

3.9. 2007 - hlboký výdych rodičov... deti začínajú nový školský rok

2.9. 2007 - prosba o Ducha Svätého na začiatku školského  roka...

19.8. 2007 - hodová slávnosť ku cti Panny Márie patrónky kaplnky v Trstí spojená s posviackou nového bohostánku, abmbóny a obnovenej kaplnky...

5.8. 2007 - sv. omša na Vápenici ku cti Panny Márie Snežnej...

Zmena termínu udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti  7.10. 2007


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Žilinské biskupstvo

Stránky Považskobystrického dekanátu

 


(c) 2007-2021 vytvoril Moštenec.sk TEAM ako súčasť projektu Fara.Sk